mobil : 0905 442097
Navštívte náš e-shop

 

 
 

 

 

 

 
  Aktivované - aktívne - ionizované vody.
  Príspevok pridal dňa 13.12.2010 Admin.
   

Stále viac autorov píše o vode a jej kvalite, znečistení vody chemikáliami a rádionuklidmi, o jej dopade na naše zdravie... A robia dobre, pretože voda zohráva v našom živote veľmi dôležitú úlohu. Anatolij Malovitchko vo svojej knihe píše: ,,...naša planéta je obrovský tekutý vodný  kryštáľ... Voda zjednocuje všetky predmety – živé aj neživé - na našej planéte do jednotného systému regulovaného samotnou prírodou. Náš život, stav nášho zdravia alebo choroby, všetko závisí od typu vody, koľko takej vody obieha v našich krvných a lymfatických cievach.“
Je známe, že voda je zdrojom informácií, ktorý si po dlhú dobu pamätá všetko: zloženie chemikálií a rádionuklidov, vírusy a mikróby prítomné vo vode, dodatočné informácie dodané do nej netradičnými metódami. Väčšina chorôb sa rozširuje cez vodu, tá sa často stáva zdrojom epidémie. Hovorí sa,  že dnes sa dá nájsť takmer 5000 škodlivých chemikálií vo vode a že ročne na infekciu ochorie okolo 500 miliónov ľudí a zomrie viac ako 5 miliónov detí. V takomto kontexte sa potreba čistenia vody, šetrenia a zlepšovania stáva aktuálnou a nevzbudzuje žiadne pochybnosti v mysliacom človekovi.

Dnes sa mnohí výskumníci, pracovníci starostlivosti o zdravie a nadšenci úspešne snažia vyriešiť problémy čistenia a zlepšovania vody.  Ľudia zisťujú viac o metódach zlepšovania vody. Tak sa dozvedajú o postriebrenej  vode, rozmrazenej vode, magnetickej vode, že je užitočné vhodiť do vody zopár kryštálov kremeňa a napokon o aktivovanej vode. Ľudia kupujú  a používajú rozličné filtre čistiace vodu.

Postriebrená voda
Už od dávnych čias ľudia vedia, že voda sa dá dezinfikovať striebrom. Naši predkovia používali strieborný riad – nebola to len otázka majetku a prestíže, ale aj prostriedok udržiavania sa v zdraví, keďže malé množstvo striebra vstupujúce do organizmu jedinca ho očistí a ošetrí. Striebro  rozpustné vo vode použitím elektrického prúdu zabezpečí, že voda sa stáva ešte efektívnejším dezinfekčným a konzervačným činiteľom. Strieborné preparáty sú veľmi aktívne v eliminácii baktérií a biologického znečistenia. Sú aktívnejšie ako väčšina známych antiseptík a antibiotík. Do tejto kategórie môžme zaradiť aj koloidné striebro, čo je v podstate koncentrovaná forma postriebrenej vody a pred použitím sa vo väčšine prípadov riedi..

Aktivovaná voda, (vraví sa jej aj: živá, mŕtva, ionizovaná, alkalická, acidická, katolyt, anolyt, zásaditá, kyslá) ktorej sa momentálne venuje špeciálna pozornosť v Lotyšsku, je zlepšená a očistená voda, ktorá je efektívnou a lacnou medicínou a obzvlášť účinným prostriedkom prevencie proti chorobám. Aktivovaná voda je pitná voda, ktorá počas elektrolýzy získava nové vlastnosti. Elektrolýza prebieha v nádobe, ktorá je rozdelená do dvoch sekcií rozdeľujúcou stenou (membrána diafragma), ktorá prepúšťa ióny, ale nedovoľuje premiešanie vôd. Preto sa voda v časti s kladnou elektródou stáva acidickou a je indukovaná kladným nábojom a v časti so zápornou elektródou sa voda stáva alkalickou a je indukovaná záporným nábojom. Prístroje na výrobu ionizovanej vody a ďalšie informácie nájdete tu.

Ďalší zaujímavý a užitočný typ vody je rozmrazená voda. Obyčajná pitná voda sa zamrazí do ľadu a potom roztopí. Takáto voda sa očistí od chemikálií, rádionuklidov a čo je najdôležitejšie, jej molekulová štruktúra sa mení a molekuly sa stávajú adekvátnymi pre molekuly organizmu a pohybujú sa v rezonancii a odovzdajú viac energie v porovnaní s chaotickým pohybom. Rozmrazená voda znižuje únavu, pomáha liečiť mnohé choroby a takáto liečba nestojí nič, lebo každý je schopný pripraviť zmrazenú vodu aj doma:
Nalejte trochu vody do smaltovanej nádoby a vložte je do mrazničky (v zime ju môžete dať na balkón). O štyri až päť hodín vyberte nádobu z mrazničky, prelomte ľad na povrchu a vylejte vodu do druhej nádoby. Tento „prvý ľad“ musí byť vyhodený, lebo absorboval molekuly ťažkej vody (deuterium), keďže mrzne rýchlejšie. Ďalej by voda, ktorú ste preliali do druhej nádoby, má byť opäť umiestnená do mrazničky. Tu ju  nechajte, kým sa asi 2/3 obsahu vody nezmenia na ľad. Potom vyberte nádobu a zbavte sa vody, ktorá nezamrzla, lebo obsahuje všetku chémiu. Takže zvyšný ľad je zdrojom rozmrazenej vody, ktorú sme hľadali. Takýto ľad by sa mal roztopiť v izbovej teplote (neohrievajte ho na sporáku) a vypite túto vodu 1 hod pred jedlom. Odporúča sa vypiť 2 až 3 poháre denne. Rozmrazenú vodu uchovávajte v chladničke.

Magnetická voda – je pitná voda,  ktorá bola vedená magnetickým poľom generovaným trvalými magnetmi. Má pozitívny účinok. Môže sa použiť na pitie, na umývanie tela ako magnetická sprcha na polievanie rastlín a pre zvieratá.

Kúsok kremeňa vloženého do vody je schopný zničiť baktérie, pričom zlepšuje jej chuť a prečisťuje ju, neutralizuje chlór a dusíkaté zložky, absorbuje prímesi ťažkých kovov. Sféra použitia vody ošetrenej kremeňom je pomerne široká a ľahko sa dajú nájsť zdroje, ktoré ju popisujú.

 

 

 

 

© 2008 - 2018 Simaco Slovakia s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Napíšte nám